Schoology Snippets (Vietnamese)

Video ngắn để giúp bạn tìm hiểu cách điều hướng Schoology.

Video dành cho gia đình

Nhấp vào tiêu đề video bên dưới để xem thêm chi tiết và xem video.

Làm cách nào để tôi có thể xem tài khoản của con tôi?

Video này giúp mọi người chuyển từ tài khoản Schoology cá nhân của quý vị và xem tài khoản của con em.

Tôi sẽ thấy gì trong tài khoản của con em mình? - Trang Chủ

Video này chia sẻ những thông tin quý vị có thể thấy trong trang chủ của tài khoản con em, bao gồm:

  • Hoạt động của học sinh
  • Các bài, thông tin đã gửi đi
  • Điểm số

Ngoài ra còn có một phần hiển thị các bài tập Quá Hạn và Sắp Tới.

Tôi có thể làm gì trong tài khoản Schoology phụ huynh của mình?

Phần video này nêu bật một số chức năng trong tài khoản Schoology phụ huynh, bao gồm:

  • Trang các Họat Động Gần Đây và
  • Cách thức để trở về trang chủ từ các trang khác trong Schoology.

Tôi có thể tìm thấy gì trong tài khoản Schoology của mình?

Phần video này nêu bật một số chức năng trong tài khoản Schoology phụ huynh, bao gồm:

  • Các Môn Học
  • Các Nhóm và
  • Nguồn Tham Khảo

Video dành cho sinh viên

Nhấp vào tiêu đề video bên dưới để xem thêm chi tiết và xem video.

Tải xuống một bài tập ở một định dạng thay thế

Tìm hiểu cách thức để tải xuống một bài tập ở một định dạng (format) khác bằng cách sử dụng biểu tượng định dạng thay thế Ally. Các bài tập có thể được tải xuống theo các định dạng ePub file, bản chữ nổi điện tử barille (electronic barille file), bản âm thanh mp3 (audio mp3 file), hoặc bản beeline reader file. Học sinh cũng có thể tải xuống phiên bản bài tập đã được dịch.

Nộp Gửi Một Bài Tập bằng Cách Tải Lên Một Tài Liệu Video

Video này sẽ hướng dẫn các bạn cách thức để tìm bản ghi thu video trong máy tính của mình và sau đó nộp gửi đi như là một bài tập.

Nộp Gửi Một Bài Tập: Tạo Phần Nội Dung Riêng Của Mình

Video này sẽ hướng dẫn các bạn cách thức để nộp gửi một bài tập bằng cách tạo phần nội dung riêng của mình trong Schoology.

Nộp Gửi Một Bài Tập: Sử Dụng Thiết Bị Máy Thu Hình (Camera) Của Mình

Video này sẽ hướng dẫn các bạn cách nộp gửi một bài tập bằng cách sử dụng thiết bị thu tình (camera) của mình để chụp một hình ảnh.

Nộp Gửi Một Bài Tập bằng Cách Tạo Một Tài Liệu Âm Thanh (Audio File) hoặc Bản Thu Video (Video)

Video này sẽ hướng dẫn các bạn cách thức để tạo một bản ghi thu video/audio trong Schoology và sau đó nộp gửi đi như là một bài tập.

Xin mở ứng dụng Ảnh Chiếu và Tài Liệu Google trong Schoology vào một khung hay cửa sổ riêng biệt

Video này sẽ hướng dẫn các bạn cách thức để mở các bài tập trong Schoology, ứng dụng Ảnh Chiếu và Tài Liệu Google (Google Slides and Docs) trong Schoology vào một khung (tab) hay cửa sổ riêng biệt.

Nộp Gửi Một Bài Tập bằng Cách Tải Lên Một Tài Liệu

Video này sẽ hướng dẫn bạn cách thức để nộp gửi một bài tập bằng cách tải lên một tài liệu.

Tải xuống một bài tập bằng một ngôn ngữ khác?

Tìm hiểu cách thức để tải xuống một bài tập ở một ngôn ngữ khác.

Nộp Gửi Một Bài Tập: Sử dụng một Hình Ảnh Hiện Có

Tìm hiểu cách thức để tải lên một hình ảnh hiện có cho phần bài tập của Schoology theo hai cách khác nhau tùy thuộc nơi hình ảnh được lưu giữ.

Nộp Gửi Lại Một Bài Tập

Video này sẽ hướng dẫn các bạn nộp gửi lại một bài tập.