خطوط تلفن اطلاع‌رسانی والدین FCPS

به ارائه پشتیبانی از والدینی می‌پردازد که زبان اصلی آنها انگلیسی نیست.

خطوط زبان FCPS به هشت زبان مختلف در دسترس هستند تا به والدینی که زبان اصلی آنها انگلیسی نیست، کمک کنند. یکی از کارکنان مدرسه ظرف 24 ساعت و از دوشنبه تا جمعه با زبان مورد ترجیحتان به تماس شما پاسخ خواهد داد. پاسخ‌دهنده به تماس اطلاعات درخواستی را در اختیارتان قرار خواهد داد، ترتیبی می‌دهد تا با کارمند مربوطه در مدرسه صحبت کنید یا شما را به منابعی که به دنبال آنها می‌گردید مرتبط خواهد کرد.

برای استفاده از خطوط تلفن اطلاع‌رسانی والدین، لطفاً با این شماره تماس بگیرید:

امهری (አማርኛ): 571-423-4957

عربی (arabic icon): 571-423-4952

چینی (Chinese icon): 571-423-4953

فارسی (Farsi icon): 571-423-4954

کره‌ای (Korean icon): 571-423-4951

اسپانیایی (Spanish icon): 571-423-4950

اردو (Urdu icon): 571-423-4955

ویتنامی (vietnamese icon): 571-423-4956

انگلیسی: انگلیسی‌زبانان می‌توانند برای دریافت کمک با هریک از خطوط تماس بگیرند.

صفحه ارتباطات اجتماعی ما را بررسی کنید.