حقوق و مسئولیت‌های دانش‌آموز

راهنمای خانواده‌ها: دستیابی به تجربه‌ای ایمن و ارزشمند از مدرسه همراه با فرزندتان!

جلد راهنمای حقوق و مسئولیت‌های دانش‌آموز مورد رفتار دانش‌آموزان در مدارس خود داریم را مشخص می‌کند تا دانش‌آموزان بتوانند محیط آموزشی کارآمدی را تجربه نمایند. از شما درخواست می‌کنیم از این سند به‌عنوان چارچوبی برای بحث در مورد این انتظارات با کودکان یا نوجوانان خود استفاده کنید تا برای موفقیت در سال تحصیلی آماده باشند. همچنین متوجه خواهید شد که این نشریه حاوی اطلاعاتی از جمله شماره‌های تماس و منابع دیگر است که امکان دارد در طول سال تحصیلی به آنها نیاز داشته باشید.

لطفاً برگه امضای والدین را امضا کنید تا تأیید نمایید که این سند را بنا به الزام قانونی دریافت کرده‌اید و برگه امضا شده را به مدرسه فرزندتان برگردانید.