قطعه های Schoology (Schoology Snippets Farsi)

فیلم های کوتاه برای کمک به شما در یادگیری نحوه استفاده از Schoology.

فیلم های خانوادگی مدرسه داری

برای دیدن جزئیات بیشتر و تماشای فیلم ، روی عنوان ویدیو زیر کلیک کنید.

Schoology شرح لیست پخش ویدئو ها: گزارش کوتاه

خود به حساب فرزندشان منتقل شوند. Schoology این ویدئو به افراد کمک می کند تا از حساب

فرزندم مشاهده کنم؟ - صفحه اصلی Schoology چه مواردی را می توانم در حساب<

این ویدیو اطلاعاتی را که می توانید در صفحه اصلی فرزند خود مشاهده کنید به اشتراک می گذارد از جمله:

  • فعالیتهای دانش آموز
  • تکالیف تکمیل شده، و
  • نمرات.

همچنین بخشی وجود دارد که تکالیف عقب مانده و آینده را نشان می دهد.

خود انجام دهم؟ Schoology چه کارهایی می توانم در حساب

والدین را نشان می دهد از جمله Schoology این ویدئو برخی از ویژگی های حساب

  • صفحه فعالیتهای اخیر و
  • به صفحه اصلی بازگشت. Schoology چگونه می توان از هر یک از صفحات

خود پیدا خواهم کرد؟ - دروس، گروه ها، منابع Schoology چه مواردی را در حساب

والدین می توانید مشاهده کنید را نشان می دهد از Schoology این ویدئو برخی از آنچه که در حساب :جمله

  • دروس،
  • گروه ها، و
  • منابع.

فیلم های دانشجویی

برای دیدن جزئیات بیشتر و تماشای فیلم ، روی عنوان ویدیو زیر کلیک کنید.

دانلود یک تکلیف با یک فرمت جایگزین

بیاموزید چگونه یک تکلیف را در یک فرمت متفاوت با استفاده از نماد فرمت های جایگزین Ally دانلود کنید. تکالیف را می توان بصورت یک فایل ePub، یک فایل بریل braille الکترونیکی ، یک فایل صوتی mp3 یا یک فایل beeline با قابلیت روخوانی دانلود کرد. آموزان همچنین می توانند نسخه ترجمه شده یک تکلیف را دانلود کنند.

ارسال تکلیف از طریق آپلود یک فایل ویدیویی

این ویدیو به شما نشان می دهد که چگونه یک فایل ویدیویی را در دستگاه کامپیوتر خود پیدا کنید و سپس آن را به عنوان تکلیف ارسال کنید.

ارسال تکلیف: با ایجاد مطالب خود

این ویدیو به شما نشان می دهد که چگونه با ایجاد یک مطلب در اسکولاجی یک تکلیف را ارسال کنید.

ارسال تکلیف: با استفاده از دوربین دستگاه

این ویدیو به شما نشان می دهد که چگونه با استفاده از دوربین دستگاه خود عکس بگیرید و به عنوان یک تکلیف ارسال کنید.

با ایجاد یک فایل صوتی یا ضبط ویدیو، یک تکلیف را ارسال کنید

این ویدیو به شما نشان می دهد که چگونه یک فایل صوتی/ویدیو ضبط شده را در اسکولاجی ایجاد کنید و سپس آن را به عنوان یک تکلیف ارسال کنید.