Schoology Snippets (Vietnamese)

Video ngắn để giúp bạn tìm hiểu cách điều hướng Schoology.

Video

Nhấp vào tiêu đề video bên dưới để xem thêm chi tiết và xem video.

Làm cách nào để tôi đăng nhập vào Schoology?

Tôi phát âm “Schoology” như thế nào?

Làm cách nào để tôi có thể xem tài khoản của con tôi?

Video này giúp mọi người chuyển từ tài khoản Schoology cá nhân của quý vị và xem tài khoản của con em.

Tôi sẽ thấy gì trong tài khoản của con em mình? - Trang Chủ

Video này chia sẻ những thông tin quý vị có thể thấy trong trang chủ của tài khoản con em, bao gồm:

  • Hoạt động của học sinh
  • Các bài, thông tin đã gửi đi
  • Điểm số

Ngoài ra còn có một phần hiển thị các bài tập Quá Hạn và Sắp Tới.

Tôi có thể làm gì trong tài khoản Schoology phụ huynh của mình?

Phần video này nêu bật một số chức năng trong tài khoản Schoology phụ huynh, bao gồm:

  • Trang các Họat Động Gần Đây và
  • Cách thức để trở về trang chủ từ các trang khác trong Schoology.

Tôi có thể tìm thấy gì trong tài khoản Schoology của mình?

Phần video này nêu bật một số chức năng trong tài khoản Schoology phụ huynh, bao gồm:

  • Các Môn Học
  • Các Nhóm và
  • Nguồn Tham Khảo