Tổng quan về Giáo dục

Tìm hiểu về các chương trình và dịch vụ mà FCPS mang đến cho tất cả học sinh của mình.

Khi phụ huynh dự định chuyển trường, chất lượng của các trường công luôn là lựa chọn hàng đầu. Tại Quận Fairfax, các công ty lựa chọn chuyển đến khu vực này vì chất lượng giáo dục vượt trội của chúng tôi. Các gia đình tìm kiếm nhà ở Quận Fairfax khi con cái họ chuẩn bị bắt đầu đi học vì danh tiếng tầm cỡ thế giới của chúng tôi. Nhưng đôi khi, chất lượng giáo dục vượt trội bị nhầm lẫn với điểm trắc nghiệm và sự nghiêm ngặt. Tại FCPS, chúng tôi trú trọng nhiều hơn về các môn học.

Chúng tôi luôn mong muốn học sinh của mình sẵn sàng cho tương lai. Chúng tôi mong muốn mang đến cho học sinh của mình nhiều cơ hội và trải nghiệm để giúp học sinh chuẩn bị cho việc học tập và việc làm sau khi rời trường trung học phổ thông. Chúng tôi mong muốn những học sinh của mình trở thành những thành viên có ích và có trách nhiệm của xã hội và có thể cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu.

Do đó, chúng tôi luôn hiểu rõ từng học sinh và quan tâm đến các nhu cầu của học sinh. Đối với một số học sinh, chúng tôi cần phải nghiêm khắc trong học tập và đó là lý do tại sao chúng tôi luôn có chương trình Giáo dục Nâng cao, Tú tài Quốc tế và các chương trình Xếp lớp Nâng cao. Đối với một số học sinh khác, việc học kinh doanh và các kỹ năng khác mà trường đại học không có còn quan trọng hơn. Đó là lý do tại sao chúng tôi đưa ra chương trình Giáo dục Nghề nghiệp và Kỹ thuật và 6 trường phổ thông tư thục.

Ở tất cả các trường học của chúng tôi, ở mọi độ tuổi và mọi trình độ, học sinh của FCPS có cơ hội khám phá các môn học, các môn thể thao, nghệ thuật và hơn thế nữa. Đây là nơi để học sinh bắt đầu phát triển khả năng cho tương lai. Hãy xem tất cả các chương trình mà chúng tôi phải cung cấp.