مرور اجمالی آموزش

درباره انواع برنامه‌ها و خدماتی که FCPS به تمام دانش‌آموزان خود ارائه می‌دهد، اطلاعات کسب کنید.

هنگامی که والدین قصد نقل مکان را دارند، کیفیت مدارس دولتی همیشه یکی از مهمترین دلایل آنها است. در بخش فیرفکس، کسب‌وکارها به دلیل سرآمدی ما در زمینه آموزش به اینجا نقل مکان می‌کنند. خانواده‌ها وقتی فرزندانشان آماده رفتن به مدرسه می‌شوند در فیرفکس به دنبال خانه می‌گردند و دلیل آن هم شهرت جهانی ما است. اما گاهی اوقات، سرآمدی در زمینه آموزش با نمرات آزمون و سختگیری اشتباه گرفته می‌شود. در FCPS، کادر آموزشی ما به مسائل بسیار بیشتری توجه دارند.

ما می‌خواهیم دانش‌آموزان‌مان برای آینده آماده شوند. ما می‌خواهیم طیف وسیعی از فرصت‌ها و تجربیات را در اختیارشان قرار دهیم تا آنها را برای تحصیل و اشتغال پس از دبیرستان آماده نماییم. ما می‌خواهیم دانش‌آموزان ما اعضایی کارآمد و مسئولیت‌پذیر از جامعه باشند که بتوانند در اقتصاد جهانی به رقابت بپردازند.

از نظر ما، مسئله اصلی در نظر هر دانش‌آموز به‌عنوان یک فرد و احترام گذاشتن به نیازهای وی است. از نظر برخی از دانش‌آموزان، مسئله مهم دقت علمی است و به همین دلیل است که برنامه آموزشی پیشرفته، دیپلم بین‌المللی، و برنامه‌های تعیین سطح پیشرفته وجود دارند. از نظر برخی افراد دیگر، مسئله مهم یادگیری یک حرفه یا مهارت‌های دیگر برای فراتر رفتن از تجربه کالج است. به همین دلیل است که ما آموزش شغلی و فنی و شش آکادمی دبیرستان را ارائه می‌نماییم.

در تمام مدارس ما، در تمام سنین و در تمام سطوح توانایی، دانش‌آموزان FCPS فرصت مواجهه با مسائل علمی، ورزشی، هنری و غیره را دارند. در این جا است که افق امکان‌هایی وسیع به رویشان باز می‌شود. به همه آنچه برای ارائه کردن داریم نگاهی بیندازید.