Bell Schedules

  Regular 2-Hr Late Opening 2-Hr Early Dismissal
1st/2nd period 7:20 – 8:50am (90 min) 9:20 – 10:16am (56 min) 7:20 – 8:16am (56 min)
Announcements 8:50–8:52 am (2 min) 10:16–10:18 am (2 min) 8:16–8:18 am (2 min)
3rd period 9:00–9:45 am  (45 min) 10:26–10:56 am (30 min) 8:26–8:56 am (30 min)
Wolverine Time 9:50–10:20 am (30 min) NONE NONE
4th/5th period
Lunches

10:28 am–12:27 pm

(89 min + lunch)

11:04 am–1:01 pm

(87 min + lunch)

NO Lunches this Period

9:04–10:00 am (56 min)

 

A Lunch 10:28 – 10:53

(TBD)
Class 10:58am-12:27 pm

A Lunch 11:04 – 11:29

(TBD)
Class 11:34 – 1:01 pm

Class 10:28 – 10:58 am
B Lunch 10:58 – 11:23 am

(TBD)
Class 11:28 – 12:27

Class 11:04 – 11:34 am
B Lunch 11:34 – 11:59 am

(TBD)
Class 12:04 – 1:01 pm

Class:10:28 – 11:28 am
C Lunch 11:28 – 11:53 am

(TBD)
Class 11:58 – 12:27 pm

Class:11:04 – 12:04 pm
C Lunch 12:04 – 12:29 pm

(TBD)
Class 12:34 – 1:01 pm

Class 10:28 – 11:58 am
D Lunch 11:58 – 12:27 pm
(TBD)
Class 11:04 – 12:34 pm
D Lunch 12:34 – 1:01 pm
(TBD)
6th/7th period 12:35 – 2:05pm (90 min) 1:09 – 2:05pm (56 min)

10:08 am– 12:05 pm

(87 min + lunch)

A Lunch: 10:08am – 10:33 am
Class 10:38am – 12:05pm
Class 10:08am – 10:38am
B Lunch: 10:38am – 11:03am
Class 11:10am – 12:05pm
Class 10:08am – 11:08am
C Lunch:11:08am – 11:33am
Class 11:38am – 12:05pm
Class 10:08am – 11:38am
D Lunch: 11:38am – 12:05pm

3 Hour Delay

1st/2nd Period 10:20am-11:14am (Class: 54 min)
NO 3rd Period or Wolverine Time when there is a 3 HOUR DELAY
4th/5th Period 11:21am-1:00pm
A Lunch 11:21am-11:46am (A Lunch)
11:53am-1:00pm (Total Class Time: 67 min)
B Lunch 11:21am-11:39am (Class)
11:46am-12:10pm (B Lunch)
12:17-1:00 (Total Class Time: 61 min)
C Lunch 11:21am – 12:03pm
12:10pm – 12:35pm (C Lunch)
Class 12:42pm – 1:00pm (Total Class Time: 60 min)
D Lunch 11:21am-12:28pm (Class: 67 min)
12:35pm-1:00pm (D Lunch)
6th/7th Period 1:07pm-2:05pm (Total Class Time: 58 min)